Error: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'ORDER BY Vitri asc' at line 1

Trang chủ
Dòng sự kiên 
Tin nổi bật
Dịch vụ kế toán
0902 714 741

Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn kế toán
08 66 744 447

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tư 99/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn hoàn thuế GTGT

Thông tư 99/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn hoàn thuế GTGT

Gởi đến quý khách hàng thông tư số 99/2016/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 29 tháng 06 năm 2016 về việc quản lý hoàn thuế Giá Trị Gia Tăng của người nộp thuế

Công văn số 1166 hướng dẫn về thuế TNCN đối với công tác phí, tiền điện thoại

Công văn số 1166 hướng dẫn về thuế TNCN đối với công tác phí, tiền điện thoại

Ngày 21 tháng 03 năm 2016, trả lời công văn số 113/CT-TNCN ngày 25/01/2016 của cục thuế Bình Định vướng mắc về công tác phí, tiền điện thoại. Tổng Cục Thuế có công văn trả lời cụ thể như sau:

Kê khai thuế GTGT - So sánh 2 thông tư 151/2014/TT-BTC và Thông tư 156/2013/TT-BTC

Kê khai thuế GTGT - So sánh 2 thông tư 151/2014/TT-BTC và Thông tư 156/2013/TT-BTC

Kê khai thuế GTGT - So sánh 2 thông tư 151/2014/TT-BTC và Thông tư 156/2013/TT-BTC

Công văn số 4568/TCT-TNCN quy định về chi phí lương của giám đốc (đồng thời là chủ sở hữu) của công ty TNHH MTV

Công văn số 4568/TCT-TNCN quy định về chi phí lương của giám đốc (đồng thời là chủ sở hữu) của công ty TNHH MTV

Công văn số 4568/TCT-TNCN quy định về chi phí lương của giám đốc (đồng thời là chủ sở hữu) của công ty TNHH MTV

Công văn số 1829/CT-TTHT về việc kê khai thuế của chi nhánh

Công văn số 1829/CT-TTHT về việc kê khai thuế của chi nhánh

Công văn số 1829/CT-TTHT về việc kê khai thuế của chi nhánh

Công văn số 3609/TCT-CS về việc giới thiệu các nội dung mới của Thông tư số 119/2014/TT-BTC về cải cách, đơn giản hoá các thủ tục hành chính về thuế

Công văn số 3609/TCT-CS về việc giới thiệu các nội dung mới của Thông tư số 119/2014/TT-BTC về cải cách, đơn giản hoá các thủ tục hành chính về thuế

Công văn số 3609/TCT-CS về việc giới thiệu các nội dung mới của Thông tư số 119/2014/TT-BTC về cải cách, đơn giản hoá các thủ tục hành chính về thuế

Thông tư số 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính Phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp

Thông tư số 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính Phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp

Thông tư số 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính Phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp 

Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về quản lý thuế

Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về quản lý thuế

Ngày 25 tháng 08 năm 2014, Bộ Tài Chính đã ban hành thông tư số 119/2014/TT-BTC sửa đổi một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013, Thông tư số 219/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/06/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 để Bộ tài Chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 09 năm 2014

Công văn số 4036/CT-TTHT về việc chi phí được trừ hướng dẫn cho Công ty TNHH Nệm Ưu Việt về chi phí gởi xe

Công văn số 4036/CT-TTHT về việc chi phí được trừ hướng dẫn cho Công ty TNHH Nệm Ưu Việt về chi phí gởi xe

Công văn số 4036/CT-TTHT về việc chi phí được trừ hướng dẫn cho Công ty TNHH Nệm Ưu Việt về chi phí gởi xe

Công văn số 4099/CT-TTHT hướng dẫn về hoá đơn chứng từ hướng dẫn công ty TNHH Thang máy Otis

Công văn số 4099/CT-TTHT hướng dẫn về hoá đơn chứng từ hướng dẫn công ty TNHH Thang máy Otis

Công văn số 4099/CT-TTHT hướng dẫn về việc hoá đơn chứng từ hướng dẫn công ty TNHH Thang máy Otis 

Thông  số 166/2013/TT-BTC quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Thông số 166/2013/TT-BTC quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Thông tư số 10/2014/TT-BTC hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hoá đơn có hiệu lực thi hành ngày 02 tháng 3 năm 2014, do Bộ Tài Chính ban hành ngày 15 tháng 11 năm 2013 và có hiệu lực thi hành ngày 01 tháng 01 năm 2014

Thông tư số 10/2014/TT-BTC hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hoá đơn có hiệu lực thi hành ngày 02 tháng 3 năm 2014

Thông tư số 10/2014/TT-BTC hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hoá đơn có hiệu lực thi hành ngày 02 tháng 3 năm 2014

Thông tư số 10/2014/TT-BTC hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hoá đơn có hiệu lực thi hành ngày 02 tháng 3 năm 2014

Công văn số 2785/TCT-CS giới thiệu nội dung mới của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 23 tháng 07 năm 2014

Công văn số 2785/TCT-CS giới thiệu nội dung mới của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 23 tháng 07 năm 2014

Công văn số 2785/TCT-CS giới thiệu nội dung mới của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 23 tháng 07 năm 2014

Thông tư số 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Quản Lý thuế; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản Lý Thuế

Thông tư số 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Quản Lý thuế; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản Lý Thuế

Thông tư số 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Quản Lý thuế; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản Lý Thuế và nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính Phủ

Luật số 26/2012/QH13 do Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 22 tháng 11 năm 2012

Luật số 26/2012/QH13 do Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 22 tháng 11 năm 2012

Luật số 26/2012/QH13 do Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 22 tháng 11 năm 2012

Công văn số 2703/TCT-TNCN về việc thuế TNCN đối với chuyển nhượng chứng khoán

Công văn số 2703/TCT-TNCN về việc thuế TNCN đối với chuyển nhượng chứng khoán

Công văn số 2703/TCT-TNCN về việc thuế TNCN đối với chuyển nhượng chứng khoán do Tổng Cục Thuế ban hành ngày 17 tháng 07 năm 2014

Công văn số 1781/BTC-TCT về việc khấu trừ, hoàn thuế trong trường hợp doanh nghiệp viết hoá đơn sai về hình thức

Công văn số 1781/BTC-TCT về việc khấu trừ, hoàn thuế trong trường hợp doanh nghiệp viết hoá đơn sai về hình thức

Công văn số 1781/BTC-TCT về việc khấu trừ, hoàn thuế trong trường hợp doanh nghiệp viết hoá đơn sai về hình thức

Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Giá Trị Gia Tăng

Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Giá Trị Gia Tăng

Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Giá Trị Gia Tăng  do Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2013, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2014

Công văn số 3110/TCT-KK về việc nộp thuế GTGT vãng lai ngày 23 tháng 09 năm 2013

Công văn số 3110/TCT-KK về việc nộp thuế GTGT vãng lai ngày 23 tháng 09 năm 2013

Công văn số 3110/TCT-KK về việc nộp thuế GTGT vãng lai ngày 23 tháng 09 năm 2013 hướng dẫn cho công ty TNHH APM-Saigon Shipping có trụ sở tại Tp.HCM và chi nhánh tại Đồng Nai, có xuất hoá đơn bán hàng hoá dịch vụ tại Đồng Nai

Công văn số 4109/CT-TTHT ngày 02 tháng 06 năm 2014 do Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Công văn số 4109/CT-TTHT ngày 02 tháng 06 năm 2014 do Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Công văn số 4109/CT-TTHT ngày 02 tháng 06 năm 2014 do Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành hướng dẫn chi tiết về chi phí cơm trưa phát sinh khi họp đại hội cổ đông của công ty.

Công văn số 1839/TCT-CS về việc giới thiệu các nội dung mới của thông tư 39/2014/TCT-CS

Công văn số 1839/TCT-CS về việc giới thiệu các nội dung mới của thông tư 39/2014/TCT-CS

Công văn số 1839/TCT-CS về việc giới thiệu các nội dung mới của thông tư 39/2014/TCT-CS ngày 20 tháng 05 năm 2014

Công văn 7062/BTC-TCT quy định về việc thuế GTGT đối với sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản, hải sản

Công văn 7062/BTC-TCT quy định về việc thuế GTGT đối với sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản, hải sản

Công văn 7062/BTC-TCT quy định về việc thuế GTGT đối với sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản, hải sản ngày 29 tháng 05 năm 2014 hướng dẫn chi tiết về việc áp dụng thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013

Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006

Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006

Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2007 quy định về quản lý thuế

Thông tư số 65/2013/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 06/2012/TT-BTC ngày 11 tháng 01 năm 2012 của Bộ Tài Chính

Thông tư số 65/2013/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 06/2012/TT-BTC ngày 11 tháng 01 năm 2012 của Bộ Tài Chính

Hướng dẫn một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 và Nghị định 121/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ

KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI

® Bản quyền thuộc về ketoansongkim.com